Avrasya Üniversitesi Krizinde Yomra Kaymakamlığı Yazı Gönderdi
16/10/2020
murat
0 yorum
PAYLAŞ

Avrasya Üniversitesi Krizinde Yomra Kaymakamlığı Yazı Gönderdi

Avrasya Üniversitesi’nin Yomra yerleşkesi ile ilgili Yomra Kaymakamlığı üniversiteye yazı göndererek, arazinin tahliye edilmesini ve belediyeye devredilmesini istedi.

Yomra Kaymakamlığı Avrasya Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda şu ifadeler var;

"Trabzon İdare Mahkemesinin 2019/682 E. numaralı dosyasında görülen dava sonucunda verilen 11/10/2019 tarih ve 2019/999 K. numaralı karar gereğince tahliye konusunda Belediye Başkanlığı tarafından ihdas edilen işlemin yetki unsuru açısından hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile reddedildiğinden bahisle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca bahse konu taşınmazın tahliye işleminin yapılarak idareye teslim edilmesini talep etmiştir. Bu nedenle; mahkeme kararı gerekçesi doğrultusunda tahliye işleminin mülki amirliğimiz yetkisinde olduğu mahkeme kararınca da ifade edildiğinden, yazının tarafınıza tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içerisinde taşınmazın tahliyesinin yapılarak Yomra Belediye Başkanlığına teslim edilmesini; Taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmemesi halinde 2886 sayılı Kanunun 75 maddesi uyarınca Kaymakamlığımızca tahliye edileceğinin bilinmesini, yapılacak olan tüm masrafların tarafınızdan tahsil edileceğini hususunda; Bilgi ve gereğini tebliğen rica ederim. Eyüp ÖZDEMİR Kaymakam"

Hatırlarsanız Avrasya Üniversitesi’nin Yomra yerleşkesini Yomra belediyesi kendi kullanım alanında olduğunu ifade ederek tahliye etmek istedi. Buna karşılık olarak çıkan kriz sonrası Valilik harekete geçmişti.

Şimdide Yomra Kaymakamlığı tahliye kararı aldı. Bu kararı üniversite yönetimi mahkemeye taşıyacak.